FAQ   Szukaj   Użytkownicy   Grupy   Rejestracja   Profil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości   Zaloguj 
10 pytań o wspólnoty mieszkaniowe

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum Nieruchomości Strona Główna -> Spółdzielnie mieszkaniowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Weronika
Moderator
Moderator


Dołączył: 03 Lut 2007
Posty: 237
Skąd: Szwecja

PostWysłany: Sro Mar 11, 2009 5:41 pm    Temat postu: 10 pytań o wspólnoty mieszkaniowe Odpowiedz z cytatem

Jak zorganizować pierwsze spotkanie wspólnoty? Gdzie szukać firmy, która będzie administrowała budynkiem tanio i solidnie? A co zrobić z sąsiadem, który pije i nie płaci?

1. Co to jest wspólnota?

Wspólnota mieszkaniowa to coś w rodzaju zrzeszenia właścicieli mieszkań żyjących w jednym budynku. Powstaje, bo ktoś musi się zajmować blokiem jako całością - płacić rachunki za światło na klatce schodowej czy podwórku, dbać o remont dachu, jeśli zacznie przeciekać itp.

Wspólnoty się nie zakłada. Powstaje ona z mocy prawa. Wystarczy, że dotychczasowy właściciel budynku (prywatna osoba, deweloper, gmina, wojsko) sprzeda komuś choćby jeden lokal. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to lokal mieszkalny, czy użytkowy. Wystarczy akt notarialny i wpis do księgi wieczystej.

Zasady, na jakich działa wspólnota, określa ustawa o własności lokali.

2. Mam udział, czyli

Każdy właściciel ma swój udział w budynku, a precyzyjniej w tzw. nieruchomości wspólnej (klatkach, strychach, suszarniach, instalacjach itp.).

Udział równa się stosunkowi powierzchni lokalu do łącznej powierzchni lokali w nieruchomości wspólnej. Czyli jeśli masz lokal o powierzchni 60,15 m kw., a cały budynek ma 1500,94 m kw, to twój udział wynosi 6015/150094. Oczywiście wszystkie udziały się sumują,tworząc 100 proc.

Uwaga! Nie należy wyliczać udziału w ułamku dziesiętnym. Prowadzi to z reguły do sytuacji, w której suma udziałów nie jest równa jeden, a w rezultacie - do różnych kłopotów rozliczeniowych.

Wielkość twojego udziału decyduje, ile zapłacisz na utrzymanie budynku oraz jak duży jest twój wpływ na zarządzanie nieruchomością.

3. Pierwsze zebranie właścicieli

Zwołuje dotychczasowy zarządca nieruchomości, czyli deweloper (nowe mieszkania) bądź gmina, zakład pracy (lokale używane).

Jeżeli wcześniej - np. w aktach notarialnych - nie określono "sposobu zarządu", czyli zasad zarządzania nieruchomością wspólną, właściciele mogą to zrobić na pierwszym zebraniu, podejmując stosowną uchwałę w obecności notariusza. Jeśli tego nie zrobią - obowiązuje "sposób zarządu" określony w ustawie o własności lokali (czytaj niżej punkt "zarząd").

Ogólnie członkowie wspólnoty powinni się spotykać przynajmniej raz do roku. Spotkanie zwołuje zarząd wspólnoty, który co najmniej tydzień przed zebraniem musi na piśmie powiadomić wszystkich właścicieli o dniu, godzinie, miejscu i porządku obrad.

Zebrania właścicieli mogą być również zwoływane w nadzwyczajnych wypadkach (gdy np. trzeba natychmiast wyremontować uszkodzony przez burzę dach albo gdy domagają się tego sami właściciele mający co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej). Robi to zarząd.

4. Jak głosować

Decyzje wspólnoty zapadają tzw. absolutną większością głosów. Ponad połowa udziałowców wspólnoty (a nie uczestników zebrania) musi więc być za.

Czy to oznacza, że każdy właściciel ma jeden głos? Nie do końca i nie zawsze. Możliwe są dwie metody liczenia głosów.

• Decyzje zapadają większością głosów liczoną według wielkości udziałów. Innymi słowy im większe mieszkanie tym większa siła głosu.

• Decyzje zapadają większością głosów, gdzie jeden właściciel to jeden głos. Wszystkie głosy są więc równe. Na takie rozwiązanie musi się jednak zgodzić w głosowaniu udziałami! więcej niż połowa członków wspólnoty. Od tej zasady jest wyjątek. We wspólnotach, gdzie jeden z właścicieli ma więcej niż połowę udziałów, zasadę - jeden człowiek = jeden głos - może przeforsować już 20 proc. członków wspólnoty.

5. Kto rządzi we wspólnocie

Teoretycznie rzecz biorąc - wszyscy właściciele. Na pierwszym zebraniu razem z innymi współmieszkańcami musisz jednak zadecydować, kto będzie się zajmował bieżącymi sprawami budynku (np. płaceniem rachunków za media).

W małych wspólnotach - do siedmiu lokali - mogą to robić wszyscy współwłaściciele bądź powierzyć te obowiązki zarządowi (jedno lub kilkuosobowemu).

Duże wspólnoty - czyli powyżej siedmiu lokali - muszą (taki obowiązek nakłada na nich ustawa) wybrać zarząd.

Możesz wybrać zarząd jedno- lub kilkuosobowy, spośród właścicieli albo spoza tego grona, np. profesjonalnego zarządcę nieruchomości.

Jest tylko jedno ograniczenie w zarządzie wspólnoty nie może działać osoba prawna (np. firma, gmina).

W praktyce masz trzy możliwości:

• Właściciele lokali wybierają zarząd ze swego grona, czyli spośród innych mieszkańców. Będzie on wykonywał czynności zarządcy - administratora;

W takim przypadku głosuj na osoby, o których wiesz, że mają jakąś wiedzę na temat rachunkowości, budownictwa i zarządzania.

• Właściciele lokali wybierają zarząd ze swego grona, ale zarząd ten powierza bieżące administrowanie nieruchomością wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej - komunalnej (spółce pracowniczej) lub prywatnej.

• Właściciele lokali wybierają do zarządu fachowca - zarządcę nieruchomości.

UWAGA! Dobrze jest wtedy powołać dodatkowo spośród mieszkańców tzw. radę wspólnoty, która będzie takiemu zarządcy patrzeć na ręce.

Wariant drugi i trzeci pozwala mieszkańcom wspólnoty uwolnić się od uciążliwych obowiązków: wypełniania papierów itp.

Za taki luksus trzeba, niestety, płacić. Ile? Najmniej weźmie zarząd amatorski wybrany spośród członków wspólnoty. Często pracują oni po prostu społecznie.

W takim przypadku trzeba jednak zatrudnić profesjonalnego księgowego do prowadzenia rachunkowości.

Księgowy zatrudniany jest z reguły na umowę zlecenie lub o dzieło. W Warszawie w małych wspólnotach za tzw. ewidencję ksiąg płaci mu się 300-400 zł miesięcznie, w dużych - nawet kilkakrotnie więcej.

Z kolei słono zazwyczaj cenią się profesjonalne firmy zarządzające (administratorzy). Ich wynagrodzenie powinno zależeć od wielu czynników - wielkości budynku, liczby lokali, liczby spraw, które zarządca musi załatwić miesięcznie itp.). Na przykład obsługa czterokondygnacyjnego bloku w Warszawie (budynek z 50 mieszkaniami i 8 lokalami użytkowymi) kosztuje średnio od 60 do 80 gr miesięcznie za m kw., czyli realnie - 3,2 tys. zł co miesiąc.

Im większy jest budynek, tym mniejszą stawkę za metr płaci wspólnota. Na przykład w budynku ze stu mieszkaniami oraz 16 lokalami użytkowymi sam zarządca weźmie ok. 4,5 tys. zł.

UWAGA! W umowach z zarządcami administratorami wynagrodzenie powinno być wpisane kwotowo, np. 4 tys. zł, a nie od m kw. budynku. Dlaczego? W wielu budynkach w kraju (a już najczęściej w stolicy) popełniono błędy przy obliczaniu powierzchni lokali.

Bywa też tak, że czasem wspólnota zatrudnia zarządcę, ale jednocześnie płaci symbolicznie zarządowi (200-400 zł na osobę miesięcznie).

UWAGA! Wysokość wynagrodzeń zarządu, zarządcy oraz księgowego ustalają w uchwale zwanej planem gospodarczym członkowie wspólnoty.

6. Jak szukać zarządcy


Wspólnota może ogłosić przetarg. To jednak kosztuje - trzeba płacić choćby za ogłoszenia w gazetach. W praktyce wystarczy porównanie ofert zarządców działających w danej miejscowości (dzielnicy) i wybranie najlepszej.

PAMIĘTAJ! Najlepsza nie zawsze znaczy najtańsza. Czasem warto zapłacić więcej zarządcy, który oferuje szerszy zakres usług i cieszy się dobrą opinią dotychczasowych klientów. Można też wystawić go na próbę, prosząc np. o sporządzenie szkicu planu gospodarczego dla wspólnoty. Oferenta, który odmówi sporządzenia takiego szkicu za darmo, trzeba od razu skreślić - nie traktuje on poważnie swojego biznesu.

7. Co może zarząd

Zarządca (bądź zarząd) "zajmuje się papierkami". Czyli:

• zbiera od wszystkich właścicieli pieniądze na utrzymanie nieruchomości wspólnej oraz płaci za media (dostawcom wody, ciepła, elektryczności, gazu); ubezpieczenia, sprzątaczki itp.

W tym celu musi otworzyć wspólnocie rachunek bankowy oraz odrębną księgowość - tzw. ewidencję wpłat właścicieli i wydatków na nieruchomość wspólną;

• występuje o numer NIP oraz REGON;

• przygotowuje projekt budżetu;

• dba o stan budynku konserwacje, przeglądy techniczne, remonty i modernizacje;

• informuje właścicieli lokali o wszystkich ważnych dla wspólnoty sprawach, odpowiada na ich pytania, reklamacje i skargi, pośredniczy w rozwiązywaniu konfliktów między mieszkańcami.

• reprezentuje wspólnotę na zewnątrz, np.w sprawach sądowych przy podpisywaniu umów z dostawcami lub wykonawcami.

Niektóre z tych czynności - np. prowadzenie ewidencji księgowej, przygotowanie projektu budżetu, nadzór nad bieżącą konserwacją i remontami, informację dla właścicieli lokali i przypominanie o należnych opłatach, przygotowanie i negocjowanie umów - zarząd może zlecić administratorowi (firmie zarządzającej).

8. Co może ogół właścicieli


Do jego wyłącznych kompetencji należy:

• ocena pracy zarządu lub zarządcy. Zarząd przedstawia im sprawozdanie (m.in. finansowe) ze swoich całorocznych dokonań, a właściciele głosują nad przyjęciem sprawozdania i absolutorium dla zarządu;

• ustalanie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej oraz kosztów ich „urzędowania”, np. utrzymania biura;

• uchwalanie rocznego planu gospodarczego (np. kolejności remontów);

• zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej (np. przerobienie mieszkania na lokal użytkowy);

• wyrażenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej (np. przerobienie suszarni na mieszkanie), na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie owej nadbudowy lub przebudowy itp.;
• podział nieruchomości wspólnej, np. sprzedanie kawałka działki pod budowę sklepu;

• nabycie działki

• decyzja, czy wystąpić do sądu przeciwko właścicielowi, który uporczywie zalega z opłatami albo zakłóca spokój pozostałych, o sprzedaż w drodze licytacji jego lokalu;

• połączenie dwóch lokali w jeden bądź podział jednego na dwa (w razie odmowy zainteresowany właściciel może żądać rozstrzygnięcia przez sąd;

9. Fundusz remontowy

Spółdzielnie mają obowiązek tworzenia funduszy remontowych, a ich członkowie muszą płacić na fundusz zaliczki miesięczne.

Wspólnoty nie mają takiego obowiązku, ale z reguły to robią (o powstaniu funduszu decydują sami członkowie wspólnoty).

Dlaczego? Fundusz opłaca się mieć, bo remont budynku, mimo że robi się go raz na kilka lat, jest z reguły bardzo kosztowny. Potrzeba nań minimum kilkudziesięciu tysięcy złotych. Łatwiej jest taką sumę uzbierać przez lata, niż wyłożyć jednorazowo, gdy trzeba np. naprawić dach, bo kapie ludziom na głowy, albo docieplić budynek (tzw. termomodernizacja).

Według specjalistów od zarządzania nieruchomościami miesięczna opłata na fundusz remontowy w nowym budynku powinna wynosić co najmniej 50 gr za m kw. mieszkania miesięcznie.

Fundusz dla takiego bloku powinien wynosić ok. 100 tys. zł. Taka kwota pozwala swobodnie pokryć koszty większości remontów.

W bloku starym składki na fundusz remontowy muszą niestety być o wiele większe - w szczególnie zaniedbanych budynkach nie starcza nawet 2,5 zł za m kw.!

UWAGA! Wpłaty na fundusz remontowy możesz do końca przyszłego roku odpisać sobie od podatku w ramach ulgi remontowej.

10. Sąsiad nie płaci i pije

Zgodnie z art. 16 ustawy o własności lokali: "Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego".

Ta procedura wygląda bardzo prosto, ale w praktyce jest bardzo trudna w realizacji.

Nawet jeśli sąd wyda wyrok nakazujący sprzedaż i opróżnienie lokalu, to czasami nie ma go kto wykonać.

Część komorników właścicieli we wspólnotach traktuje tak samo jak lokatorów - a lokatorzy są chronieni przed wyrzuceniem na bruk.
_________________
Szukasz Nieruchomości ?
Szukasz Kredytu mieszkaniowego ?
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
Mieszkaniowy






Wysłany:     Temat postu: Ogłoszenia z portalu

Ładowanie ogłoszeń...
Powrót do góry
Puella
Ekspert
Ekspert


Dołączył: 12 Cze 2017
Posty: 141

PostWysłany: Wto Maj 01, 2018 11:37 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Dla osób zainteresowanych szkoleniem dotyczącym tematyki "Windykacja w nieruchomościach lokalowych. Egzekucja z nieruchomości i odzyskiwanie lokali" polecam stronę http://www.meetingfactory.pl/szkolenia/226-windykacja-w-spoldzielniach-mieszkaniowych-szkolenie.html Można tam uzyskać więcej informacji dotyczących miejsca i daty szkoleń. Program jest bardzo merytoryczny i rzeczowy, a cena niewygórowana.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
mieszkamsobie123
Nowy Uczestnik
Nowy Uczestnik


Dołączył: 14 Cze 2019
Posty: 3

PostWysłany: Pią Cze 14, 2019 12:51 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Wspólnota mieszkaniowa Okólnik zarządzana jest w bardzo dobry sposób. Firma Status odpowiada za wszystkie działania. Jeśli szukacie odpowiedzialnych ludzi i kompetentnych na swoim stanowisku to ja ich polecam. Nie raz wybrnęli z podbramkowej sytuacji. Widać, że się znają na rzeczy. A mieliście kiedyś tak, że nikt nie przejął spraw wspólnoty? http://status.pl/klienci/wspolnota-mieszkaniowa-okolnik/
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Abba12
Nowy Uczestnik
Nowy Uczestnik


Dołączył: 21 Lip 2019
Posty: 4
Skąd: Katowice

PostWysłany: Nie Lip 21, 2019 5:16 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Dzięki za pomocne informacje
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Michał1710
Nowy Uczestnik
Nowy Uczestnik


Dołączył: 06 Sie 2019
Posty: 1

PostWysłany: Wto Sie 06, 2019 11:02 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Dziękuję pomocny artykuł.
_________________
https://nobo.co.pl
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
dernitaeran
Ekspert
Ekspert


Dołączył: 30 Maj 2019
Posty: 1232

PostWysłany: Czw Kwi 02, 2020 11:12 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Dobra wspólnota musi na pewno mieć sprawdzonego zarządcę, który się wszystkim zajmie. Jeżeli mieszkacie na terenie województwa dolnośląskiego to polecam wam zgłosić się do firmy https://wspolnota-luban.pl/ Oni zajmują się administrowaniem nieruchomościami i są w tym bardzo dobrzy.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
sle
Ekspert
Ekspert


Dołączył: 08 Lut 2021
Posty: 137

PostWysłany: Pon Lut 08, 2021 3:16 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Mega dobry artykuł!
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
basiagryzek
Początkujący Uczestnik
Początkujący Uczestnik


Dołączył: 24 Cze 2021
Posty: 16

PostWysłany: Czw Cze 24, 2021 1:33 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Wszystko w jednym miejscu Smile Bardzo dziękuję.
_________________
"Bo to co nas podnieca, to czasem też jest..." bielizna damska Wink
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
JoaU
Ekspert
Ekspert


Dołączył: 25 Sie 2021
Posty: 162

PostWysłany: Czw Paź 07, 2021 7:56 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

mieszkamsobie123 napisał:
Wspólnota mieszkaniowa Okólnik zarządzana jest w bardzo dobry sposób. Firma Status odpowiada za wszystkie działania. Jeśli szukacie odpowiedzialnych ludzi i kompetentnych na swoim stanowisku to ja ich polecam. Nie raz wybrnęli z podbramkowej sytuacji. Widać, że się znają na rzeczy. A mieliście kiedyś tak, że nikt nie przejął spraw wspólnoty? status.pl/klienci/wspolnota-mieszkaniowa-okolnik/



Super, że tak to u Was działaSmile U nas na szczęście też, bo mamy odpowiedzialnych za administrowanie nieruchomościami ludzi z PMG Partner http://www.pmgpartner.pl/zarzadzanie-nieruchomosciami-warszawa-centrum.php

[URL=https://www.pmgpartner.pl/im/hp/02.jpg]
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Getposttop
Początkujący Uczestnik
Początkujący Uczestnik


Dołączył: 19 Kwi 2022
Posty: 22

PostWysłany: Sro Sie 17, 2022 7:46 am    Temat postu: How to Play Slope Unblocked Game? Odpowiedz z cytatem

In this fun Slope game, you have to guide an exciting ball down a crazy, winding 3D track. This steep slope can be tricky to navigate, so you need to keep cool and stay alert. If you fall off the edge of the track, you’ll die and it’s game over for you. In the Slope Unblocked Game, set at a 45-degree angle, you control a rolling ball while it moves down a steep slope.The game is played on a touchscreen and your goal is to earn points by keeping the ball rolling as long as possible. In the Slope Unblocked Game, you control a ball that rolls down a steep hill. Navigate it to roll over colored dots, and try to keep the ball in play for as long as possible. The faster you move, the tougher it is to stop safely! How long can you survive in this cool Slope Unblocked game?
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Olivia2727
Początkujący Uczestnik
Początkujący Uczestnik


Dołączył: 13 Lis 2021
Posty: 18

PostWysłany: Pią Sie 19, 2022 8:48 am    Temat postu: How to Play Slope Unblocked Game? Odpowiedz z cytatem

In this fun Slope game, you have to guide an exciting ball down a crazy, winding 3D track. This steep slope can be tricky to navigate, so you need to keep cool and stay alert. If you fall off the edge of the track, you’ll die and it’s game over for you. In the Slope Unblocked Game, set at a 45-degree angle, you control a rolling ball while it moves down a steep slope.The game is played on a touchscreen and your goal is to earn points by keeping the ball rolling as long as possible. In the Slope Unblocked Game, you control a ball that rolls down a steep hill. Navigate it to roll over colored dots, and try to keep the ball in play for as long as possible. The faster you move, the tougher it is to stop safely! How long can you survive in this cool Slope Unblocked game?
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
nabeellateef
Nowy Uczestnik
Nowy Uczestnik


Dołączył: 03 Mar 2022
Posty: 7

PostWysłany: Pon Lis 21, 2022 7:56 am    Temat postu: net mark seo Odpowiedz z cytatem

I precisely had to thank you so much again. I do not know what I might have handled in the absence of those recommendations shown by you regarding the such subject matter
web design company dubai
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
camtech
Nowy Uczestnik
Nowy Uczestnik


Dołączył: 31 Mar 2023
Posty: 3

PostWysłany: Sro Gru 20, 2023 6:35 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Wspólnota to wiele rodzin w jednym budynku Very Happy
_________________
alarm suwałki | alarmy do domu suwałki | alarmy domowe suwałki | alarmy suwałki
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Forum Nieruchomości Strona Główna -> Spółdzielnie mieszkaniowe Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

Nieruchomości | Kredyt Mieszkaniowy